30 LAT DOŚWIADCZENIA
Terminy i zapisy na zajęcia grupowe

Bojaźliwy lub agresywny pies – Metoda BAT

Łapa Łapa

Metoda BAT (Behavior Adjusment Training), której twórczynią jest Grisha Stewat pozwala na redukcję lub całkowitą eliminację niepożądanych zachowań takich jak lęk, nadmierna frustracja czy zachowania agresywne wobec ludzi oraz innych zwierząt. Dobrze się  sprawdza również w zapobieganiu gonienia samochodów, rowerzystów.

Metodyka szkolenia

W tej metodzie interwencja przewodnika, instruktora czy behawiorysty psów jest ograniczona do niezbędnego minimum, natomiast pies podczas procesu odwrażliwiania na każdym etapie ma możliwość maksymalnej kontroli danej sytuacji.

Skuteczne szkolenie psa

Lękliwy i nerwowy piesSkuteczność metody BAT jest spowodowana pracą psa na bardzo niskim stopniu pobudzenia i stresu, co daje mu możliwość dokonywania samodzielnych wyborów prowadzących do zmiany emocji i zachowania. Tak komfortowe warunki pracy powodują, że psy bardzo szybko nabierają pewności siebie a poprawa ich zachowań jest trwała.

Warto podkreślić fakt, że przy metodzie BAT nie stosujemy praktycznie smakołyków. Cały proces odwrażliwiania odbywa się poprzez zarządzanie otoczeniem.

Kluczem do sukcesu psa jest takie operowanie smyczą przez przewodnika aby dać naszemu pupilowi możliwość podejmowania takich decyzji, które pozwolą mu na poradzenie sobie z niekomfortową sytuacją  w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo.