30 LAT DOŚWIADCZENIA
Terminy i zapisy na zajęcia grupowe

Metody szkoleniowe

Łapa Łapa

Do As I Do (DAID)

Społeczne uczenie się to pozyskiwanie informacji lub nabywanie zachowań poprzez obserwację lub interakcję z innymi osobnikami.
Metoda DAID, czyli do as I do wykorzystuje zdolność psów do obserwacji i naśladowania zachowań, a także relacje społeczne jakie psy wytwarzają z ludźmi.
W tej metodzie szkolenia psów bazuje się na tzw. naśladownictwie funkcjonalnym, tzn. na założeniu, że pies osiąga ten sam cel i robi to w podobny do człowieka sposób z uwzględnieniem różnic anatomicznych. Oznacza to, że pies naśladuje różne czynności człowieka, ale może je wykonywać inną częścią ciała, np. człowiek robi coś ręką, a pies pyskiem.

W czasie eksperymentów ze wskazywaniem okazało się, że zachowania ludzi i psów są o wiele bardziej zbliżone do siebie niż zachowanie ludzi i szympansów lub zachowania wilków i psów.
Zjawisko reagowania w podobny sposób na jakaś sytuację odległych gatunków nazywamy konwergencją.

Trening metodą DAID do składa się z 3 faz :
Faza 1 – nauka zasady naśladowania z wykorzystaniem znanych psu 3 zachowań
Faza 2 – generalizacja zasady naśladowania z wykorzystaniem 3 znanych psu zachowań
Faza 3 – nauka nowych zachowań za pomocą zasady naśladowania

W czasie treningu pies uczy się zasady, że komenda „ powtórz (do it)” nie jest związana z jakimś konkretnym zachowaniem lecz z nową zasadą „zrób to, co ja”.

Metoda DAID nie zastępuje innych metod pozytywnego szkolenia psów i może być stosowana razem z nimi. Daje szczególnie dobre efekty w połączeniu ze szkoleniem klikerowym. Jest bardzo pomocna w nauce skomplikowanych czynności.

Pozytywne szkolenie psów w oparciu o metodę CLICK & VOICE

Jest to moja ulubiona metoda szkolenia psów. Jak każda ma swoje wady i zalety. Na początku moich zajęć pozostawiam uczestnikom wybór czy chcą uczyć swoje psy tradycyjnie czy przy pomocy klikera. Różnice w postępach psów są tak duże, że przeważnie już po trzecich zajęciach cała grupa ćwiczy przy pomocy klikera.

Metoda klikerowa (kliker jest to przyrząd wydający przy naciśnięciu charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”) polega na zaznaczaniu klikerem zachowania lub elementu zachowania, które chcemy uzyskać od psa, a następnie nagradzaniem smakołykiem. Uwaga! Po kliknięciu zawsze podajemy nagrodę.

Naukę rozpoczynamy od nauczenia psa, że „klik” oznacza smakołyk. To skojarzenie daje nam możliwość natychmiastowego wyłapywania porządnych zachowań, które chcemy wzmacniać. Teoria mówi, że jeżeli pies nie dostanie nagrody za wykonanie polecenia w przeciągu 2-3 sekund, nie skojarzy swojego działania z nagradzaniem. Użycie klikera znacząco wydłuża ten czas. Ponadto, w bardzo prosty sposób możemy wyłapywać, naprowadzać i kształtować zachowania naszego psa. Kliker jest narzędziem precyzyjnym, unikalnym, jednoznacznym i powtarzalnym, co daje w szkoleniu psów pożądane rezultaty. W szkoleniach dla psów dźwięk klikera jest trudno pomylić z czymkolwiek innym.